Siber Güvenlik

Siber Güvenlik Perspektifinden Havacılık Endüstrisi

Siber Güvenlik Perspektifinden Havacılık Endüstrisi   Havacılık sektörü, ülkemizde ve dünyada hızlı bir gelişme ve büyüme gösteren en önemli sektörlerden biridir. Birçok alt sektörü de olan havacılık sektörü işlevini kısmen veya tamamen yerine getiremediğinde çevre, toplumsal düzen ve kamu hizmetlerinin…

Siber Güç Kapasitesi !

Siber Güç Kapasitesi !   En iyi harbin cephede savaşmak olmadığını artık hepimiz biliyoruz. 2.Dünya savaşından günümüze kadar hızla gelişen teknolojiler; savaş biçimlerinin, savunma taktiklerinin ve birçok alt disiplinin yeniden tanımlanmasına veya yok olmasına neden oldular. Bugün gelinen noktada küresel…