Blog

BİR SİSTEM OLARAK KVKK

BİR SİSTEM OLARAK KVKK *Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum Sistemi 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ile biz vatandaşların kişisel haklarından biri çok önemli bir güvenceye kavuşuyor. Diğer taraftan bakınca kanun beraberinde, “Veri Sorumlusu” olarak tanımladığı verilerimizi alan, işleyen ve…

Siber Güvenlik Perspektifinden Havacılık Endüstrisi

Siber Güvenlik Perspektifinden Havacılık Endüstrisi   Havacılık sektörü, ülkemizde ve dünyada hızlı bir gelişme ve büyüme gösteren en önemli sektörlerden biridir. Birçok alt sektörü de olan havacılık sektörü işlevini kısmen veya tamamen yerine getiremediğinde çevre, toplumsal düzen ve kamu hizmetlerinin…